Realizowane projekty

Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami

Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. realizuje od dnia 01.04.2015 r. projekt  o nazwie: „Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z kluczowymi partnerami”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania […]

Wczesna faza rozwoju Małopolskiego Klastra Turystycznego – BESKID

Małopolski Klaster Turystyczny Beskid realizuje od dnia 1 stycznia 2014 projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt nosi tytuł „Wczesna faza rozwoju Małopolskiego […]

BeskidCard – Karnet na 9 stacji narciarskich

BeskidCard (dawniej BeskidSkiPass) to wspólny karnet 9 ośrodków narciarskich, dający możliwość miłośnikom białego szaleństwa  swobodnego korzystania przez cały sezon z usług stacji narciarskich uczestniczących  w projekcie  za pośrednictwem jednego karnetu. Proponujemy doskonale przygotowane trasy narciarskie w  malowniczo położonych miejscowościach, […]

Opinie naszych
partnerów
Zobacz więcej

Brak opinii

Aktualnie zbieramy opinie naszych partnerów. Zapraszamy do przeglądnięcia wkrótce.

Dołącz do nas


Facebook